XVI BLADWIJZER. BLADZ." Vaststelling rekening 1896 door gedeputeerde staten. 172. Aanbieding rekening 1897 en benoeming commissie tot onderzoek210, 276. Ruiling, Zie »Eigendommen«. Rijwiel. Aanschaffing rijwiel Voor de politie .87. Scheepvaartkanaal. Subsidie voor het scheepvaartkanaal 253, 277, 284. Aanvulling commissie voor het scheepvaartkanaal 254. Schoolgeld. Staat van oninvorderbare posten277. Schutterij. Begrooting uitgaven dienstdoende schutterij 380. Secretaris. Zie »Jaarwedden«. Spoorstaven. Zie »Gemeentegrond«. Staangeld. Zie ï>Verordeningen«. Stembureaus. Benoeming stembureaus voor verkiezing provinciale staten111. Benoeming stembureau voor verkiezing lid gemeente raad (district III)112. Benoeming stembureau voor verkiezing kamer van koophandel en fabrieken 329.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 16