XX. BLADWIJZER. BLADZ. Weg. (Breda-Moerdijk) Zie vEigendommen«. Werken. (Openbare) Rioleeren gedeelten spoorstraat, Academiesingel, enz. 139. Verbouwen kantoor gasfabriek139. Veranderingen hoogere burgerschool 139. Bestraten met ijzersteentegels 139. Benoeming leden commissie424. Zetters. (College van) Aanwijzing van candidaten ter benoeming van leden 211. Ziekenhuis. (Stedelijk) Aansluiting ziekenhuis aan telefoonnet 317. Benoeming lid commissie422.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 20