BLADWIJZER. BLA.DZ. Aanbestedingen. Leveren van keien voor bestratingen. 8, 80. Maken voetbeschoeiing aan de glooiing van de aMarkc. 8, 80. Rioleeren Nonnenveld, gedeelte Keizerstraat en Doel- straat8. 80. Leveren van ijzersteentegels 8. 80, 318. Leveren van steenslag en riviergrind8, 81. Maken en leveren van gegoten ijzeren meerpalen. 8, 80. Baggeren van modder in singelgracht 9, 81. Onderhoud gemeentewerken en inrichtingen 22, 388, 425. Leveren van eiken- en iepenhout voor brugdekken 81. Bouwen kantoor gasfabriek 139, 227. Leveren en verwerken van kiezelzand 227. Leveren steenkolen voor gemeentehuis, scholen en politiebureau227. Leveren van haver, hooi en ligstroo voor paarden gemeente-reiniging227. Maken van overgangsputten, enz. in den Haagweg, enz. 246. Bouwen timmermanswerkplaats voor ambachtsschool 275. Levering drukwerken388, 425. bureaubehoeften388, 425. schoolbehoeften 388, 426. schoolboeken 388, 426-. artikelen voor nuttige handwerken 388, 426. Aankondigingen. Zie Verordeningen.!

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 3