BLADWIJZEN,. XLI Fabrieken. (Lijst iler) Financiën2jjf) Forensen - 153 Gasfabriek. (Gemeente)275 Gast- of ziekenhuizen.223 429 Geboorten9 Gebouwen. (Stichten van nieuwe)op,--, Gegoedheid(Verklaringen van)137 Geldmiddelen139 Gemeentebestuur. (Zie: Dagelijkseh bestuur en Naad) Geneeskundige dienst bij de armen227 Gewapende dienst. (Verslag districtscommissie) 465 Gezondheidscommissie. (Verslag der)260 Godsdienstige gezindten. (Staat van de bevolking naai' de onderscheidene)16 Gymnasium. (Zie Onderwijs). Handel en nijverheid478, 493 Haven en grachten199 II eemraad Marken Din tel32 H inderwet. (Vergunningen krachtens de)494 Honden (Gevaarlijke)275 Hoof del ijke omslag152, 155 Hoogere burgerschool(Zie Onderwijs). Huis- en regenwater. (Vitloozen van). (Zie Vergunningen). Hulpbank. (Vutsinrichting)459 Huurders van gemeente-eigendommen187 Huwelijken3 Instellingen van weldadigheid. (Staat der)462 ■Tuchtrecht. (Verpachting van)500 Kaaimuren en beschoeiingen200 Kamer van koophandel en fabrieken478 Kerkelijke zaken323 Keuring van slachtvee en visch206, 210

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 41