BLADWIJZER. BLADZ. Begrooting 1897. (Gemeente-) Wijzigingen 5, 9, 25, 38, 54, 85, 88, 115, 122, 126, 142, 155, 172. Begrooting 1898. (Gemeente-) Goedkeuring door gedeputeerde staten. 5. Wijzigingen 25, 85, 87, 88, 105, 115, 122, 142, 155, 172, 204, 234, 252, 264, 294, 418. Begrooting 1899. (Gemeente-) Aanbieding236. Samenstelling afdeelingen tot onderzoek 236. Verslag centraal-rapporteur betrekkelijk het onderzoek 310. Behandeling begrooting 339. Machtiging brengen van wijzigingen 380. Goedkeuring door den raad 380. Goedkeuring door gedeputeerde staten 416. Belasting. (Personeele) Heffen van opcenten op de personeele belasting 55, 204, 242, 317, 333, 376, 377. Beplantingen. (Gemeente) Verhooging jaarwedde opzichter beplantingen 311, 346. Bezuiniging in het grasmaaien, enz. 316, 369. Bestekken en voorwaarden openbare werken. Zie Aanbestedingen®. Bestrating. Vernieuwing, verbetering en uitbreiding van bestra tingen en trottoirs 312, 313, 350, 353, 360. Boete. Kwijtschelding boete wegens te late levering van hout 227, 238.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 5