VIII BLADWIJZER. BLADZ. Verkoop grond van terrein bij stedelijk ziekenhuis 176, 202. Recht van uitgang naar Schorsrnolenstraat 176. Beweegbaar maken lichtramen in perceel aan Schors molenstraat 176. Overname gedeelte rijksweg Breda-Moerdijk 178, 419. Rooiing van boomen aan straatweg Breda-Ginneken 158, 194, 202. Verkoop grond aan de Karnemelkstraat 197, 222, 234. Huur van een poortje aan het Kloosterplein 197, 260. Huur grond aan het Nonnenveld 296. Adressen tot koop van grond aan de Leuvenaarstraat 334, 387. Adres tot wederinhuur der voormalige mestvaalt 379, 416. Electrisclie stroom. Adressen tot oprichting centraalstation voor levering van electrischen stroom 387, 424. Fontein. Zie »Inhuldigingsfeesten«. Gas. Aanvrage om gas door de Bredasche bouwgrond-maat schappij 234, 272, 319, 406. Gasfabriek. Verbouwen kantoor139, 227. Wenschelijkheid tot invoering van muntgasmeters 315, 366. Toekenning vaste jaarwedde aan directeur gasfabriek 315, 367. Benoeming leden commissie 423. Geloofsbrief. Zie ïRaadsledencc.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1898 | | pagina 8