BLADWIJZER. BLADZ. Aanbestedingen. Leveren van straatklinkers voor het bestraten van trottoirs37, 80, 320. Leveren van ijzersteentegels37, 80, 320. Leveren van keien voor bestratingen37, 80. Leveren van kiezelzand38, 250. Onderhoud gemeentewerken en inrichtingen 38, 320. Bouwen eener plantenkast (oranjerie) in Valkenberg, 50, 106. Leveren van steenslag en riviergrind 81, 85, 140, 320. Bouwen twaalfklassige school aan de Middellaan 85, 174. Maken faecaliënbak op de gemeente-mestvaalt 85, 139. Leveren van. ijzeren rioolkolken, enz. 85, 140, 320. Leveren van hardsteenen trottoirbanden 85, 140. Bouwen nieuwe hoogere burgerschool en nieuw gym nasium 173, 201. Bouwen verdieping op woonhuis aan de St.. Annar straat216. Leveren van ijzeren meerpalen216. Baggeren van modder217. Leveren en leggen van cementriolen, trottoirbanden enz. aan Academiesingel224, 249. Bouwen kantoor voor directeur gemeente-reiniging 224, 249. Leveren van haver, hooi en ligstroo voor de paarden der gem.-reiniging228.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1900 | | pagina 3