BLADWIJZER. BLADZ. Aanbestedingen. Onderhoud gemeentewerken en inrichtingen 35. Leveren van gordijnen, enz. voor het nieuw politiebureau35. Rioleeren van den weg nabij Watertoren, enz. 54. Leveren van straatklinkers 54. Leveren van ijzersteentegels 54. Leveren van hout voor brugdekken .54. Uitbreiding en verandering van localiteiten, behoorende tot het gemeentehuis 196, 240. Leveren van hardsteenen trottoirbanden. 196, 240. Maken en leveren van gegoten ijzeren riool- kolken, berribanden met deksels, enz. 196, 240. Leveren van porfier- en bazaltsteenslag en riviergrind196, 240., Leveren en plaatsen van schoolkachels, enz. 196, 240. Uitbreiding ambachtsschool 239, 263. Leveren van kiezelzand240. Leveren van haver enz. voor paarden ge meentereiniging 263. Leveren van schoolboeken, schoolbehoeften, artikelen voor handwerksonderwijs, bureau behoeften voor de gemeente-administratie en drukwerken327, 424. Adres om wijziging voorwaarden van aanbe steding van drukwerken422. In zake levering politiekleeding 448. Onderhoud der gemeentewerken en -inrich tingen 520. Ambachtsschool. Uitbreiding der ambachtsschool 222. Jaarwedden der leeraren. 461.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1910 | | pagina 3