Keuringsdienst. Kluizen. Klokkenist. Kohieren. Kookschool. Loonen. Mannenhuis. (Oude-) Markten. XIV BLADWIJZER. BLADZ. Verlenging van de bestaande regeling betreffende den keuringsdienst van voedingsmiddelen en gebruiksartikelen en herbenoeming van dr. A. Verweij tot directeur voor één jaar57. Zie „Gemeentegrond". Zie „Jaarwedden". Zie „Gemeentegrond". Zie „Hoofdelijke omslag". Zie „Huishoudschool". Zie „Werklieden". Wijziging begrooting, dienst 1911 79. Aanbieding rekening over 1911 150, 243. Herbenoeming van een regent 152. Aanbieding begrooting 1913 380, 486. Wijziging reglement 385, 461. Onregelmatige gang van het uurwerk in het gebouw413. Wijziging van jaarmarkten door de ge meente Ginneken .77.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 14