1 BLADWIJZER. XV BLADZ. m Motie. Motie om den eersten Meidag als rust dag toe te staan 116. Museum. (Stedelijk) Aankoop van manuscripten, boeken en munten. 129, 148. Muziekkorps. Opheffing van het stedelijk muziekkorps 426. Muziekuitvoeringen op het van Coothplein 452. Nieuwjaar. Heilgroet door den voorzitter. 1. Notulen raadsvergadering. Rectificatie 4, 76, 112, 220, 450. Onbewoonbaarverklaring. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Vlaszak nos. 41, 43, 45 en 47 15. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Haagdijk nos. 173, 175, 177 en 179 101. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Haagdijk nos. 116 en 118 .122. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Keizerstraat nos. 19, 19a, 23boven, 25, 27, 37, 39, 41a, 43, 45 en 47 en Oude Vest nos. 22 en 24 179. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Keizerstraat 41 en Nonnenveld 98 232. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Haagdijk nos. 79 en 81 264.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 15