Onderwys. XVI BLADWIJZiSK. BLADZ. Onbewoonbaarverklaring van de woning Keizerstraat no. 23 289, 332. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Koninginnestraat nos. 97 en 97a 330. Onbewoonbaarverklaring van de woningen Keizerstraat nos. 21, 29, 31 en 33 331. Onbewoonbaarverklaring van de woning Keizerstraat no. 23a 355. Lager. Aanneming benoeming lid commissie tot wering van schoolverzuim 5. Verzoek om vernietiging van bet besluit tot toekenning van belooningen en eereblijken aan leerlingen van bijzon dere scholen. .16. Ontslagaanvrage van den onderwijzer P. L. van Bedaf 43. Ontslagaanvrage van de onderwijzeres mej. L. H. B. F. Loggere .78. Ontslagaanvrage van mej. W. A. J. M. van Olphen als onderwijzeres in de handwerken. 119. Benoeming onderwijzend personeel. 153, 221, 267, 268, 288, 290, 318, 350, 351, 384, 452. Verzoek om wijzigingjaarwedden-regeling der onderwijzers186, 414. Ontslag-aanvrage van den onderwijzer H. A. Nillesen 201. Ontslag-aanvrage van den onderwijzer J. A. van den Broek 201, 226. Ontslag-aanvrage van mej. J. E. Heu-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 16