121. 231. BLADWIJZER. wekemeijer als onderwijzeres in de nuttige handwerken Ontwerp-verordening tot bevordering van het schoolbezoek op bijzondere koste- looze scholen Benoeming leden commissie tot wering van schoolverzuim Machtiging tot het aangaan eener over eenkomst voor het gebruik van school lokalen ten dienste der rijksnormaal lessen Belooningen en eereblijken voor leerlingen aan bijzondere scholen Verstrekken van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen. Middelbaar. Aanneming benoeming lid commissie van toezicht Ontslag-aanvrage van dr. P. G. Tiddens, leeraar aan de hoogere burgerschool en burgeravondschool Vaststelling pensioensgrondslag van J. A. Sormani Voorstel tot belooning van leeraren aan de H. B. S. voor extra-diensten Benoeming leeraar hoogere burgerschool Vaststelling pensioensgrondslag van dr. P. G. Tiddens Vaststelling pensioensgrondslag van H. Oorver Herbenoeming van den tijdelijken leeraar IA J. van Enst en definitieve benoe ming van den leeraar E. J. Haslinghuis XVII BLADZ. 251. 301, 379. 352, 453. 355. 420. 426. 35, 57. 36. 48. 57. 155.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 17