tT XVIII BLADWIJZER. Herbenoeming van tijdelijke leeraren Vaststelling pensioensgrondslag van den leeraar E. J. Haslinghuis Ontslag-aanvrage van den heer A. J. A. Verschraage, als lid der commissie van toezicht Wijziging verordening, regelende de jaar wedden van leeraren Vaststelling pensioensgrondslagen van de leeraren E. E. Hartmann en dr. J. E. van den Arend BLADZ. 825. 329. 348. 365. 384. H o o g e r. Ontslag-aanvrage van dr. P. G. Tiddens, leeraar aan het gymnasium 35, 37. Bevestiging pensioensgrondslag van J. A. Sormani 36. Benoeming leeraar gymnasium 57, 139. Vaststelling pensioensgrondslag van H. Oorver. 155. Wijziging verordening regelende de jaar wedde van leeraren 365. Vaststelling pensioensgrondslag van dr. J. E. van den Arend 384. Oninbare posten. Zie „Rekening (gemeente-)". Overlyden. Kennisgeving overlijden van J. G. Sijpe- steijn, oud-apotheker en directeur van het gemeente-ziekenhuis .34.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 18