BLADWIJZEK. XIX BLADZ. Pensioenen. Aanvrage om pensioen door mevr. de wed. J. G. Sijpesteijn 67, 108. Pensioen aan den eervol ontslagen agent van politie Q. A. van Rijsewijk 108. Aanvrage om pensioen van P. A. Wijmer, eervol ontslagen ambtenaar van den burgerlijken stand 228, 252. Pensioenfonds. Aanvulling van het tekort, dienst 1911 80. Aanvulling van den staat, bedoeld bij art. 2 der pensioenverordening .81. Rekening over 1911 .115, 192. Benoeming commissielid. 455. Plaatsnaam. Verzoek om plaatsnaam te vermelden op openbare gebouwen en waarschuwings borden 79. Politie. Adres om herziening van de salarisrege ling der agenten271, 410. Adres in zake dienstverrichtingen door de politie 348. Sluitingsuur herbergen 408. Verhooging jaarwedde commissaris 409. Onderhoud afgerichte politiehonden 411. Politie-verordening. Zie „Verordeningen."

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 19