Rioleering. Rooilyn. Ruiling. Rijksnormaallessen. Secretaris. Sociale aangelegenheden. Spoorstaven. Stembureaux. BLADWIJZER, XXI BLADZ. Vaststelling staten van oninbare en nog te verhalen posten, dienst 1911 239. Aanbieding rekening 1911 252, 324. Prae-advies van B. en W. op adres van C. van Meer om te voorzien in rio leering enz 45. Zie „Eigendommen. (Gemeente-)." Zie „Eigendommen. (Gemeente-)." Zie „Onderwijs. (Lager)." „Zie „Jaarwedden". Zie „Commissiën". Zie „Gemeentegrond". Benoeming leden verkiezing raad 352. Benoeming leden verkiezing Kamer van Koophandel 353.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 21