7 XXIV BLADWIJZER. BLADZ. Vermakelijkheden. (Openbare) Zie „Belastingen." V erordeningen. Ontvangst-bericht verordening op open bare vermakelijkheden. 5. Verzoek van dr. P. A. Bossers om ont heffing van art. 14 der bouwverordening 6. Als voor van E. Marée 8. Als voor van J. B. Petit 9, 131. Als voor van P. de Nijs. 11. Als voor van de stoom-chocolade- en cacaofabriek „Kwatta". 12, 63. Opheffing der vrijstelling, bedoeld in art. 72 der bouwverordening .82. Vaststelling verordening krachtens art. 178 gemeentewet. 86, 114. Verzoek van W. van Pruissen, om ont heffing van art. 14 der bouwverordening 125. Als voor van R. A. M. J. J. Jansen .139. Als voor van J. P. Mol140. Verzoek van het R. K. Consultatiebureau voor drankzuchtigen om ontheffing eener voorwaarde, betreffende vrijstel ling art. 14 der bouwverordening 141. Verzoek van P. van der Linden om ont heffing van art. 14 der bouwverordening 143. Als voor van C. A. van Dongen 167. Als voor van D. A. Giesbers ,180. Verzoek van het bestuur der „Bredasche Manége" om ontheffing eener voor waarde, betreffende vrijstelling art. 14 der bouwverordening 206.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 24