BLADWIJZER. XXV BLADZ. Verzoek van A. J. van Gils om de goed keuring te bevorderen van ingezonden teekeningen voor den bouw van wo ningen "227. Verzoek van de N. V. stoom chocolade en cacaofabriek „Kwatta" om ontheffing van art. 14 der bouwverordening 238. Als voor van de N. V. Bredasche manu- factuurhandel van Vroom en Dreesman 319, 361. Als voor van C. W. Plasman 335. Als voor van Chr. van Gurp336. Wijziging van art. 75 der bouwverordening 364, 451. Verzoek van de N. V. Cab en's kleeding- maatschappij, om ontheffing van art. 14 der bouwverordening 390, 480. Als voor van C. P. Oomes 457. Instructie voor den directeur der ge meente-reiniging 460. Verzoek van W. Relik om ontheffing van art. 14 der bouwverordening 484. Verslag (gemeente-). Aanbieding verslag van den toestand der gemeente over 1911132. Voorschot. Wijziging der voorwaarden, waaronder aan de N. V. „Volkshuisvesting" een voorschot is verleend voor de verbete ring van woningen aan de Rozemarijn straat 44, 76. Koninklijk besluit tot toekenning van een voorschot uit 's Rijks kas voor ver-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 25