Zetters. Ziekenhuis (Gemeente-). Ziekenverpleging. XXVIII BLADWIJZER. Voordracht ter benoeming leden van het college van zetters Zie „Eigendommen (Gemeente-)". Verzoek om vergoeding aan inwonende ziekenverplegers tijdens hunne vacantie 250 BLADZ 269

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 28