VI BLADWIJZER. BLADZ. Beschoeiing. Vernieuwing walbeschoeiing Jan van Polanenkade 432. Bestekken. Zie „Aanbestedingen". Verbodsbepaling in zake het gebruik van alcoholhoudende dranken 389. Boomen. Zie „Eigendommen. (Gemeente-)." Bouwverbod. Het vestigen van een bouwverbod op gronden aan den Vlaszak en de Oude Vest123, 265, 346. Als voor op een stuk grond aan den Weg naar Terheijden .173, 266, 346. Als voor op gronden in de kruising Brug straten 177, 266, 346. Als voor op grond aan den Oranjesingel 215, 232. 297, 451. Bouwverordening. Zie „Verordeningen". Bruggen. Zie „Gasbrug". Adhaesie-betuiging in zake adres aan den Minister betreffende gevaarlijke brug getjes in den rijksweg BredaTilburg 390. Burgemeester. Zie „Jaarwedden."

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1912 | | pagina 6