BLADWIJZER. BLADZ. Aanbestedingen (Openbare). Verzoek der R. K. Werkliedenvereentging „St Petrus", om bij aanbesteding van openbare werken een bepaling in het bestek op te nemen in zake het te werk stellen van Bredasche arbeiders 61. Aankoop. Zie Eigendommen (Gemeente-)". Ambachtsschool en Avondschool voor ambachtslieden. Ontslag van W. H. K. Kannemans als leeraar aan de Avondschool voor ambachtslieden 159. Ontslag van B. L. E. M. Klunne als lid der commissie voor de Ambachtsschool 202. Ontslag van J. M. Smeekens als leeraar aan de Ambachtsschool 223. Ontslag van J. F. Thijssen als leeraar aan de Avondschool voor ambachtslieden 223. Benoeming van W. Peemen tot leeraar aan de ambachtsschool 247, 307. Wijziging van de schoolgeldverordeningen voor de Ambachtsschool en de Avondschool voor ambachtslieden .315. Benoeming van J. H. A. van Luijtelaar tot lid der commissie voor de Ambachtsschool 475. Benoeming van F. M. van Huiten, W. Peemen en J. Th. Schonck tot tijdelijk leeraar aan de Avondschool voor ambachtslieden. 477. Definitieve benoeming van W. P. J. Verzijden tot leeraar aan de Ambachtsschool 577.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1923 | | pagina 3