adwijzer Bladz. Aanbestedingen (Openbare). Aanbieding van het bestek enz. voor het maken van een toegangsweg van de Spoor straat naar den Belcrumpolder 894 Aankoop. Zie eigendommen (Gemeente-)" Aanplakken. Motie, aangenomen in een vergadering van diverse vakvereenigingen en vakbonden, betreffende het niet doen aanplakken van een propagandaplaat van den Centralen Bond van Transportarbeiders 894, 993 Abattoir. Zie „Slachthuis (Openbaar)" Ambachtsschool. Zie „Nijverheidsonderwijs" Annexatie. Zie „Grenswijziging". Apotheek (Gemeente). Ontslag van H. J. H. M. Janzen als gemeente apotheker ,159

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1925 | | pagina 1