Bladwijzer. Gem. Secretarie Breda He Bureau Bladz. Aankoop. Zie „Eigendommen (Gemeente) Aardbevingsramp Zie „Ramp Abattoir. Zie „Slachthuis (Openbaar)" Ambachtsschool. Zie „Nijverheidsonderwijs" Ambtenarenreglement. Verzoek van een tweetal ambtenaarsveree- nigingen om over te gaan tot vaststelling van een Ambtenarenreglement 478 Arbeidsbemiddeling (Dienst der Werkloos heidsverzekering en). Zie „Werkloosheidsverzekering en Arbeids bemiddeling (Dienst der) Arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel. Zie ook „Ambtenarenreglement" Verzoek van het Comité ter behartiging van

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1926 | | pagina 1