BLADWIJZER. Bladz. Aankoop. Zie „Eigendommen (Geineente)" Aanlegbelasting. Zie „Baatbelasting" Abattoir. Zie „Slachthuis (Openbaar)" Afwatering. Zie (Werken (Openbare)" Alastrim-gevaar. Zie „Geneeskundige Dienst" en „Kermis". Ambachtsschool. Zie „Nijverheidsonderwijs" Ambtenarenreglement. Verzoek van de groep gemeente-ambtenaren van de afd. Breda van de A. R. K. A., om

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1929 | | pagina 1