BLADWIJZER. Gem. Secretarie Breda He Bureau Bladz. Aankondigingen (Openbare). Intrekking van de verordeningen tot heffing en invordering van een recht voor open bare aankondigingen in deze Gemeente 428 Aankoop. Zie Eigendommen (Gemeente)" Aanlegbelasting, Vaststelling van een kohier, dienst 1931 819 Verzoek van de Buurtvereeniging „Wester kwartier" om de heffingsverordening te herzien960 Aanplakborden en -zuilen, Aangaan van een overeenkomst met de N.V. tot Exploitatie van Reclameborden „Re- maco in zake het doen van aanplakkingen op de gemeentelijke aanplakborden en -zuilen 424

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1931 | | pagina 1