INDEX OP DE RAADSNOTULEN 1933 Eerste afdeeling: De taak der I. ORDE EN INWENDIGE RUST. Algemeene Politieverordening. Aanvulling van de algemeene politiever ordening met een z.g. klad- en plakverfcod Wijziging van de algemeene politieverorde ning met betrekking tot het venten Straatpolitie. Weigeren van toestemming aan de A.J.C. voor het houden van een propaganda- wandeltocht door de stad, gevolgd door een dansdemonstratie Dienst der politie. Inrichting van een politiepost in het huis, genaamd „De Trekpot'' Verbouwing en inrichting van het politie- Gebruik van openbaren grond en water. Wijziging van de verordening op de heffing 203 332, 423 258 bureau 45, 228, 275 276, 494, 504

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1933 | | pagina 1