XIII 170 489 174 175 paling der met hem gesloten overeenkomst betrefFendestraataanleg tusschen denZand- bergweg en den Ginnekenweg 498 Verzoek van den Fabrieksraad der N.V. Hollandsche Kunstzijde-Industrie, in zake verbetering van de Markkade 565 Beplanting van wegen, straten enz. Rooien van een boom op den hoek van den Ginnekenweg en de Komeetstraat 23 Verzoek van de Vereeniging voor Veilig Verkeer „Breda e o. tot het rooien van boomen op den hoek van de Tennisstraat en de Molengrachtschestraat 74, 297 Rooien van boomen, staande vóór het per ceel Ginnekenweg no. 13 152 Alsvoren, staande vóór het perceel Ginne kenweg no. 52—54 244 299 Namen van wegen, straten enz. Geven van een naam aan een straat even wijdig loopende aan de Sikkelstraat Geven van namen aan straten in den Boeimeerpolder Geven van een naam aan de straat, welke de Van Goorstraat met het Van Cooth- plein verbindt Bruggen. Verbetering van de brug tusschen de Nieuwe Boschstraat en de Teteringenstraat Wijziging van de verordening op de heffing van bruggeld 176 192 243, 292 308 571

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 13