XIV Verkeersmaatregelen en svoorschriften. Vaststelling van een Verkeersverordening 587 Aanwijzing van rijwielpaden aan Tramsingel en Wilhelminasingel 336 Besluit in zake het verlichten van stilstaande motorrijtuigen in de avonduren 485 Verzoek van de Vereeniging voor Veilig Verkeer „Breda e.o.", tot het uitvaardigen van een verbod voor het opstellen en aanbrengen van reclameborden, zonne schermen e.d., welke minder dan 50 c.M. binnen de randen der trottoirs uitsteken 73, 246 Alsvoren, tot het doen aanbrengen van verlichte richtingspijlen op verschillende punten in de stad 74 Verzoek om de verkeerspalen op den vijf sprong bij de Teteringenstraat te doen verdwijnen 322 Vraag over den verkeerstoestand in de Slachthuisstraat 409 VIII. PRODUCTIE, CIRCULATIE EN DISTRIBUTIE VAN GOEDEREN. Gas voorziening. Vaststelling van de afschrijvingspercentages op de gebouwen van het Gasbedrijf aan de Middellaan 111 Wijziging begrooting van het Gasbedrijf voor 1933 29. 72, 180, 216, 286 Alsvoren, voor 1934 111, 218, 551 Goedkeuring der begrooting voor 1934 287 Rekening over 1933 406, 487 Kasopneming bij het Gasbedrijf 18, 333, 524

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 14