XV Toekennen van een subsidie aan de Ver- eeniging van Gasfabrikanten in Nederland, ten behoeve van de Gasstichting voor het jaar 1934 555 Verhooging van den huurprijs der gasmeters 128 Wijziging van de regelen, betreffende het verstrekken van gas volgens het vast rechttarief 399 Wijziging van het tarief voor de levering van gas over den muntmeter 590 Uitbreiding van de gaslevering buiten de Gemeente 176 Levering van gas aan de gemeente Tete- ringen 562 Alsvoren, aan Ulvenhout 563 Besluit om in beroep te gaan tegen de aan slagen in de Omzetbelasting op gas en electriciteit 508 Electriciteitsvoorziening. Vaststelling van de afschrijvingspercentages op de gebouwen van het Electriciteits bedrijf aan de Middellaan 11 i Wijziging van de begrooting van het Elec triciteitsbedrijf voor 1933 29, 72, 180, 216 Alsvoren, voor 1934 181, 216, 217, 218, 256, 286, 381, 495, 500, 523 Goedkeuring der begrooting voor 1934 287 Rekening over 1933 407, 487 Kasopneming bij het Electriciteitsbedrijf 18, 333, 524 Aanvulling van de Electriciteitsverordening met een bepaling, betreffende aansluiting van z. g. geneeskundige hoogfrequente toestellen, ter beperking van hinder bij radio-ontvangst 574

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 15