XVII 508 409 111 568 Radiosdistributie. Wijziging begrooting voor 1933 Alsvoren, voor 1934 Goedkeuring der begrooting voor 1934 Rekening over 1933 Kasopneming bij het Radiodistributiebedrijf Marktwezen. Wijziging van de begrooting van het Vee- marktbedrijf voor 1933 Goedkeuring van de begrooting van het Veemarktbedrijf voor 1934 Rekening van het Veemarktbedrijf over 1933 Kasopneming bij het Veemarktbedrijf Tentoonstellingen. Verzoek van de Handel- en Nijverheids tentoonstelling (Hent), om toekenning van een bijdrage uit de gemeentekas in het nadeelig saldo der laatstgehouden ten toonstelling IX. ARBEID. 180, 216 180, 217 287 407, 488 18, 333, 524 180, 215 287 288 267, 318 151, 219, 423 540 Maatregelen tegen werkloosheid. Uitvoering van parkaanleg in den Boeimeer- polder, bij wijze van werkverschaffing Voorstel van het raadslid P. G. G r u ij s c.s. in zake het maken en indienen van plan nen voor verschillende, in werkverschaf fing uit te voeren werken Uitvoering van werken op de Vrachelsche Heide, bij wijze van werkverschaffing 302 349 393

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 17