XIX Benoeming van een lid van het Burgerlijk Armbestuur 295 Rekening van den Armenraad over 1933 83 Wijziging van het reglement van het Oude- Mannenhuis 296 Wijziging van de begrooting van het Oude- Mannenhuis voor 1933 152 Rekening van het Oude-Mannenhuis over 1933 296, 408 Aanbieding van een monument ter gelegen heid van de verbouwing van het Oude- Mannenhuis 261, 333 Benoeming van een lid van het College van Regenten van het Oude-Mannenhuis 374, 421 Rekening van het Gesticht voor R.K. Oude Vrouwen over 1933 162, 267 Verzorging van armlastige zieken. Aanvulling van de overeenkomst, aangegaan met de Vereeniging „Het Wit-Gele Kruis," betreffende de wijkverpleging van arm lastige zieken 298 Armenzorg. Verzoek van C. P. Bastiaanse om ver hooging van onderstand 22 Interpellatie van het raadslid J. M. M eij v is in zake cokesverstrekking aan behoeftigen 134 Brandstoffenverstrekking aan behoeftigen gedurende den winter 1934/1935 569 Zuigelingenzorg en jeugdzorg. Zie voor steunverleening aan jeugdige werk- loozen „Steun aan werkloozen."

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 19