XXII Verzoek van het bestuur der Diaconieschool aan de Oude Vest, om medewerking te verleenen tot het aanbrengen van ver beteringen aan dat schoolgebouw en tot het aanschaffen van schoolmeubelen 22, 299 Verzoek van het bestuur der Opvoeding en Onderwijsstichting „St. Marie" te Huijbergen, om medewerking te verleenen tot het uitbreiden der St Jansschool aan den Weerijssingel 75, 246, 369, 419 Verzoek van het bestuur van het Gesticht voor Opvoeding en Onderwijs te Dongen, om medewerking te verleenen voor de stichting van een R.K. bijzondere meisjes school aan het Pastoor Pottersplein 84, 524 Beschikbaarstelling van gelden voor de in richting van een natuurkunde-lokaal ten behoeve van de Nuts u./.o. scholen aan de Bouwerijstraat91 Verzoek van het bestuur der Stichting „Nutsschool-Breda" om beschikbaarstel ling van gelden voor het aanschaffen van leerboeken ten behoeve van de Nuisschool aan de Catharinastraat 162 Verzoek van het bestuur der H. Sacra- mentsschool aan de Zandberglaan, om medewerking bij het aanschaffen van schoolbanken 162 Verzoek van het bestuur der Stichting „Nutsschool-Breda", om beschikbaarstel ling van gelden voor de aanschaffing van schoolboeken ten behoeve van de u.l.o. meisjesschool aan de Bouwerijstraat 376 Verzoek van het bestuur der R.K. u.l.o. school ,,St. Dnioine"om beschikbaar-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 22