XXIII stelling van gelden voor het aanschaffen van een kast 432 Verzoek van het bestuur der R.K. u.l.o. school aan de Baronielaan, om beschik baarstelling van gelden voor het aan schaffen van leerboeken 439 Verzoek van het Gesticht voor Opvoeding en Onderwijs te Dongen, om beschik baarstelling van gelden voor het aan schaffen van leermiddelen en schoolmeu- belen ten behoeve van de R.K. school aan den Oranjesingel 439 Verzoek van het bestuur der Stichting „Nutsschoól-Breda", om medewerking te verleenen tot het vervangen van de gas verlichting in de beide u l.o scholen aan de Bouwerijstraat door electrisch licht 481 Verzoek van het bestuur der R.K. Jongens school voor g.l.o. aan de Minister Nelis- senstraat, om beschikbaarstelling van gel den voor de verbetering van de W.C.'s en urinoirs dier school 551 Handelsonderwijs Benoeming van leden der Commissie van toezicht op de Handelsavondschool 160, 161, 374 Reorganisatie van het onderwijs aan de Handelsavondschool 248 Nijverheidsonderwijs. Ontslag van J. Lijdsman als lid der Com missie van toezicht op het nijverheids onderwijs 219 Benoeming van leden der Commissie van toezicht op het Nijverheidsonderwijs 228

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 23