XXV XII. GRONDGEBIED, EIGENDOMMEN EN OPEN BARE WERKEN. Eigendommen. Zie voor „Overneming van grond, bestemd voor straataanleg" de rubriek VII. Verkeer en Vervoer. Aanleg van wegen, straten enz. a. Aankoop. Aankoop van grond aan den Boeimeer- singel van M. van Bil sen (624 '33), 17 Aankoop van een perceel weiland in den Boeimeerpolder van C. Oomen 166, 214 Aankoop van grond aan de Nuijtsstraat van E. L. F. Créton 167 Aankoop van gronden aan den Lovensdijk, in verband met den aanleg van een villa park aan den Wilhelminasingel 378, 423, 523 Aankoop van perceelen grond van de firma A. Walraven Zonen, in verband met de doortrekking van den Boeimeer- singel naar de Oranjeboomstraat b. Verkoop. Goedkeuring van het raadsbesluit van 27 September 1932, tot vaststelling van alge- meene voorwaarden voor grondverkoop door de Gemeente Verkoop van grond aan de Nuijtsstraat aan E. L. F. Créton Verkoop van een bouwterrein aan den Boeimeersingel aan het bestuur der Nuts- Kleuterschool Verkoop van een strook grond aan de 367 167 169, 214

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 25