V dijkstraatin verband met den aanleg van een villapark aan den Wilhelminasingel 379. 445 Dienst der Beplantingen. Huur van een gedeelte van den tuin, gelegen achter het belastingkantoor aan de Catha- rinastraat, van het Rijk, voor gebruik als kweekplaats ten behoeve van den dienst der Beplantingen 377, 523 IV. VOLKSHUISVESTING. Streekplan; u'tbreidingsplan. Toetreding van de gemeente Terheijden tot de gemeenschappelijke regeling betreffende het streekplan in „Midden en West Noord-Brabant' 73 Alsvoren van de gemeente Rijsbergen 219 Wijziging van het uitbreidingsplan 244, 337, 443 Rooilijnen. Vaststelling van de voorgevelrooilijnen voor de Rustlandstraat 174, 288, 316 Alsvoren, voor eeu gedeelte van de Van Goorstraat, de Vierwindenstraat en het Van Coothplein en voor de Dr. Van Mierlostraat 242, 289, 368 Alsvoren, voor wegen, gelegen tusschen Ceintuurbaan, Mark en Molenleij 244, 337, 369, 421 Alsvoren, voor de wegen van het villapark aan den Wilhelminasingel 443, 523 524 Bebou wingsvoorschriften Vaststelling van bebouwingsvoorschriften voor een gedeelte van het bouwblok, om-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 5