VI geven door Nieuwe Ginnekenstraat, Van Goorstraat, Vierwindenstiaat en Van Coothplein 242, 420 Alsvoren, voor gronden, gelegen tusschen Ceintuurbaan, Mark en Molenleij 244, 421 Bouwverordening. Vaststelling van een nieuwe Bouwverordening 587 Verzoek van W. Po lane om ontheffing van art. 15 (Weg naar Terheijden) 19, 81 Alsvoren, van de N. V. Bouwbureau Korteweg A.C.zn. Wilhelminastraat 4) 19, 160 Alsvoren, van G. van Rijsbergen (Mau- ritsstraat 14) 20 Alsvoren, van P. Kohier (Burgem. de Manlaan 19) 53, 152, 222 Alsvoren, van de N. V. Bouwstoffenhandel voorheen H. W. de Kanter (Oede van Hoornestraat Ernst Casimirstraat) 54 Alsvoren, van J. van Poppel (Passage plan) 55 Alsvoren, van C. Schraven (Nieuwe Haagdijk 36) 58 Alsvoren, van W. C. Sips (Haagdijk 82) 76, 153 Alsvoren, van de N. V. Bouwbureau J. Korteweg A. C. zn. (Sikkelstraat Achillesstraat) 76, 153 Alsvoren, van A. Verhaeren Jr. (Gra- zendonkstraat) 77 Alsvoren, van P. A. J. Gillis (Zonstraat) 78, 153 Alsvoren, van H. Klumpers (Tulpen straat Resedastraat) 78 Alsvoren, van J. van Dorst (Weg naar Terheijden 53) 79 Alsvoren, van H. Soeterboek (Speel huislaan 25) 80

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 6