VII Alsvoren, van de N. V. Bouwbureau J. K o r t e w e g A C zn. (Zandberglaan) 82. 132 420 Alsvoren, van A Damen en P. Brou wers (Slachthuisstraat Crogtdijk) 133 I, 421 Alsvoren, van J. A. Meijs (Baronielaan 30) 152, 226 Alsvoren, van de N. V. Bouwbureau J. Korteweg A.C.zn. (Zeisstraat Molen- 587 grachtschestraat en Zeisstraat Achillesstraat 76, 154 Alsvoren, van C. Kools (Kasteelplein 2) 155 9, 81 Alsvoren, van J. Hermans (Kloosterlaan 5) 156 Alsvoren, van F. van den Berg (Bosch- 160 straat 59) 157, 224 Alsvoren, van de N. V. Maatschappij tot 20 Exploitatie van Hotels en Cafés-Restau rant te 's-Gravenhage (Groote Markt 17) 157 222 Alsvoren, van P. Potters (Speelhuislaan Nachtegaalstraat) Alsvoren, van A. Kooien (Tulpenstraat 75) 158 159 54 Alsvoren, van C J. Hellemons (Zonne bloemstraat) 220 55 Alsvoren, van de Weduwe C. G. Ubbink- Schimmel (Ginnekenweg 104) 221 58 Alsvoren, van den Kerkeraad der Gerefor 153 meerde Kerk (Zandberglaan 31) 223 Alsvoren, van Boosten (Kerkstraat 11) Alsvoren, van C. G. van Overbeek 225 153 (Reigerstraat 20) 293 Alsvoren.vandeN V.Uitgevers-Maatschappij 77 Neerlandia" (Reigerstraat en Kasteelplein) 294, 482 153 Alsvoren, van A. M. van Oosterhout- M o 1 (Oranjeboomstraat 22) 317 78 Alsvoren, van P. Wallebroek (Halstraat 16) 334 Alsvoren, van A J. B. Brouwers (Ko 79 meetstraat) Alsvoren, van A. S e g e r e n, namens 334 80 A. van Ginneken, (Kortestraat 5) 335, 372

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 7