VIII Alsvoren, van J. K u ij 1 a a r s, namens de Comm. Venn. „Weva", (Nijverh singel 30) 370 Alsvoren, van L. Rijpert (Nieuwehuizen 21371 Alsvoren, van A. van Tilburg (Baronie laan 251) 373 Alsvoren, van van Poppel (Dr. van Mierlostraat Van Goorstraat) 423 Alsvoren, van H. Jansen (Liniestraat) 424 Alsvoren, van H. Steijlen (Veemarkt 14) 425 Alsvoren, van J. Melissen-Bol (Gin- nekenweg 75) 54O Alsvoren, van P. A. J. Gillis (Ginneken- weg Zonstraat) 541 Alsvoren, van H. J. van der Pas (Schorsmolenstraat 5) 541 Alsvoren, van J. U ij t de Haag en H. W ij t i n g (Lange Brugstraat 45) 542 Alsvoren, van P. Sm it-van Berk el (Prinsenkade Zoutstraat) 543 Alsvoren, van P. van Oosterhout (Tete- ringschedijk 39) 544 Alsvoren, van de R K. Vereeniging tot bescherming van meisjes (gebouw „Sancta Maria" bij Ginnekenstraat) 545 Alsvoren, van B. J. Hertog (Baronie- laan 59) 546 Alsvoren, van J. A. van Heerbeek (Zandbergweg 93) 547 Alsvoren, van F. Oostvogels (Bre- dascheweg Vestkant) 548 Alsvoren, van P. van Tilburg (Ginne- kenweg Koninginnestraat) 549 Verzoek van de Afd. Breda van de R K. Vereeniging tot bescherming van meisjes, om vrijstelling van het bepaalde in art. 12 bis der Bouwverordening voor uit-

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1934 | | pagina 8