XI 2, 188 3 ummer Bijlagen 5 Verlichting van wegen, straten enz. Betere verlichting van de toegangswe gen tot de stad Vernieuwing van den bovenbouw van de electrische straatverlichting in de binnenstad Verlichting van binnenplaatsen en brandgangen van gemeentewoningen Beplanting van wegen, straten enz. Rooien van een negental Canada-boo- men in het villapark aan den Wil- helminasingel Beplanting van pleintjes in den Bel- crumpolder Bestemming van wegen voor en ont trekking aan den openbaren dienst. Onttrekken van een gedeelte van het Dijkje aan den openbaren dienst Alsvoren, van een gedeelte van den Nijverheidssingel Alsvoren, van een strook grond van een openbare gang in de Leijstraat Namen van wegen, straten enz. Geven van namen aan in de omgeving van het nieuwe gebouw der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant en van het Burgemeester van Sonsbeeckpark aan te leggen wegen Geven van namen aan straten in de wijk „Tuinzigt", gelegen in de om geving van de Leurschestraat Vaststelling van officieele namen voor de bruggen in deze gemeente Pagina Nummer der Notulen der Bijlagen (631-36), 135, 207 207 135 (631 36), 207,377, 403 212 158 212 92 28 28, 223/224, 350 157 (284'36), 1 25, 144 100 130 266 241 79 172 155

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 11