XII Aanleg, onderhoud, verbetering enz. van waterwegen en havens. Beschikbaarstelling van een crediet voor omlegging van de Zaanmark Bruggen. Verhooging van het crediet voor het bouwen van een brug over de Mark aan den Boeimeersingel Maken van een brug bij de Lunetstraat Vaststelling van officieele namen voor de bruggen in deze gemeente Verkeersmaatregelen en -voorschriften. Wijziging en aanvulling van de Ver- keersverordening Treffen van verkeersverbeteringen in de omgeving van het Diaconessen- huis Beter toezicht op het parkeeren van auto's bij hoeken van straten Afsluiten van de voetpaden in het Wil- helminapark voor het rijwielverkeer Klacht over verkeerde plaatsing van het verkeerspaaltje op het punt Sta tionswegTerheijdenscheweg Aanschaffen van waarschuwingsbor den ingevolge de Motor- en Rijwiel beschikking Instellen van een Verkeerscommissie Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 325, 388 194 (544*36), (271 '36) 18 (646 36) 209 241 155 132, 170 69, 103 170, 211 (633'36) 209 212 335 30 64, 211 102

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 12