XV Bijlagen 14 Wijziging van de begrooting van het Waterleidingbedrijf voor 1937 Begrooting van het Waterleidingbedrijf voor 1938 Rekening van het Waterleidingbedrijf over 1936 Kasopneming bij het Waterleidingbe drijf Radiodistributie. Mededeelingen omtrent de radiodistri butie Nemen van propaganda-maatregelen voor het gemeentelijk radiodistribu tiebedrijf Aansluiting van de gemeente-woningen voor sociaal-achterlijken aan het ge meentelijk radiodistributienet Wijziging van de begrooting van het Radiodistributiebedrijf voor 1936 Goedkeuring van de begrooting van het Radiodistributiebedrijf voor 1937 Begrooting van het Radiodistributiebe drijf voor 1938 Rekening van het Radiodistributiebe drijf over 1936 Kasopneming bij het Radiodistributie bedrijf Marktwezen. Instellen van een Marktcommissie Wijziging van het besluit tot het heffen van vischmarktgelden en keurloonen Vischverkoop in verschillende stadsge deelten Pagina der Notulen 226,244, 290.291 426(471) 409 62, 95, 264/265 391 378 227, 266 160, 348 291 426(478) 409 62. 95 264/265 Nummer der Bijlagen 213 (64736) 63, 209 31 50, 220 17 (648 36) 210, 271

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 15