XXIX b. Verkoop Verkoop van grond, gelegen in den Boeimeerpolder aan J.van Poppel Alsvoren, gelegen aan de Van Voorst tot Voorststraat aan de N.V. IJzer- Kopergieterijen v.h. Gebrs. Touw Alsvoren, gelegen aan de Balfortstraat aan J. J. C. M. v a n K e e p Te koop aanbieden van bouwterrein in bouwrijpen toestand Verkoop van grond, gelegen aan den Vredenburchsingel, aan E. C r t o n Alsvoren, gelegen aan den Bernhard- singel, aan A, van Boxsel Verkoop van grond, gelegen aan de Industriekade, aan J. R ij p p a e r t Verkoop van grond, gelegen aan den Bernhardsingel, aan J. van Poppel Verkoop van grond, gelegen aan de Pieter Brueghelstraat, aan de N.V. Bredero's Bouwbedrijf te Utrecht Verkoop van een bouwterrein, gelegen aan de Julianalaan, aan P. van Boxsel Verkoop van een bouwterrein, gelegen a.d. Julianalaan, aan F. Schonck Verkoop van een bouwterrein, gelegen op den hoek van de Julianalaan en de Zaanmarkstraat, aan J. J. C. M. v a n Keep Verkoop van een bouwterrein, gelegen aan den Vredenburchsingel, aan C. A. Segeren Pagina der Notulen 89/90, 106 157, 236 157, 235 210 226, 236 226, 236 242, 286 265, 285 320, 348 387, 401/402 387, 401 387, 402 387, 402 Nummer der Bijlagen 64 88 127 146 147 153 170 174 239 240 238 241

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 29