XXXII 19 Wijziging van de begrooting voor 1937 Goedkeuring van de begrooting voor 1937 Begrooting voor 1938 Rekening over 1936 Bericht van M. B 1 a n k e r s, dat hij zijn benoeming tot plaatsvervangend lid van de Schattingscommissie aan vaardt Benoeming van een plaatsvervangend lid in de Schattingscommissie XIII. FINANCIËN. Pagina der Notulen 289,290, 324,347, 348,349, 403,404 291 426(470) 410 21 154 Diverse risico's en verzekering daar tegen. Verzekering van de Gemeente tegen het risico der wettelijke aansprake lijkheid tegenover derden Begrooting. Wijziging van de begrooting 1936 Besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot verdaging van hun beslissing omtrent de ter goed keuring ingezonden begrooting over 1937 244 (475 '36), 17, 18, 19, 158, 225.284, 285.346, 347

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 32