Ill Nederlandsche Vereeniging tot Be scherming van Dieren, voor het op nemen en verzorgen van zwervende honden in het dieren-asyl Uitroeiing van kraaiennesten van ge meentewege III. OPENBARE GEZONDHEID. Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Zie ook: Besmettelijke ziekten, enz. Klacht over het te lang uitblijven van de zinken kist, welke voor het op halen van lijken wordt gebruikt, bij een verdrinkingsgeval Klacht over het te lang uitblijven van de zieken-auto bij een ongeval Verhooging van het crediet voor de verbouwing van het pand Schors molenstraat no. 6, in verband met de overbrenging van het Geneeskundig Schooltoezicht naar dat pand W arenkeuring. Wijziging van het besluit tot het hef fen van vischmarktgelden en keur- loonen van visch Pagina Nummer der Notulen der Bijlagen Vleeschkeuring en Openbaar Slacht huis. Verzoek van de R.K. Slagerspatroons- vereeniging om over te gaan tot het instellen van georganiseerd overleg met betrekking tot de exploitatie van het Openbaar Slachthuis 27/28 135 9 334 335 (543 '36), 18 50 (266 '36) 17 407

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1937 | | pagina 3