INDEX OP DE RAADSNOTULEN EN BIJLAGEN 1938. Gem. Secretarie Breda He Bureau Zie: Eigendommen (Gemeente)" Zie „Openbare Werken" Aankoop. Aanleg van wegen. Aanlegbelasting. Bezwaarschrift van J. D o n tegen zijn aanslag in de aanlegbelasting over 1937 Alsvoren, van M. Wouters Alsvoren, van Chr. de Jong en C. Bastiaansen Alsvoren, van J. C. Reichardt Bezwaarschrift van Joh. van Etten tegen zijn aanslag in de aanlegbelas ting over 1938 Wijziging van de verordening op de heffing eener aanlegbelasting Vaststelling van het kohier der aan legbelasting voor het dienstjaar 1938 Aardappelprijs. Verzoek om te bevorderen, dat maat regelen worden genomen tegen het opdrijven van den aardappelprijs Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 38 38 141 184 331 42 270 (296'37) (298'37) 93 11 235 7 126, 160, 162

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1938 | | pagina 1