y INDEX OP DE RAADSNOTULEN EN BIJLAGEN 1939. r 1/ t 1" Gem. Secretarie Breda 1 1 lie Bureau Aankoop. Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen Zie: „Eigendommen (Gemeente)" onder a. Aanleg van wegen. Zie: „Openbare Werken", Rondweg en „Onteigening" Aanlegbelasting. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de aanlegbelasting voor het dienst jaar 1938 Wijziging van de verordening op de heffing eener aanlegbelasting 32, 33 33, 82 256*38, 257'38, 270*38 263*38 Abattoir. Zie: Slachthuis (Openbaar)" Afscheiding. Beroep van Chr. N. Beekers tegen een besluit van Burgemeester en Wethouders, in zake het aan brengen van een afscheiding om het onbebouwde terrein, gelegen tusschen de perceelen Zandberglaan nos. 40 en 44 269 152

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1939 | | pagina 1