'NDEX OP DE RAADSNOTULEN EN BIJLAGEN 1940. Gem. Secretarie Breda He Bureau Aankoop. Zie: „Eigendommen Gemeente)" onder a. Aanleg van wegen. Zie: „Openbare Werken"„Rondweg" Abattoir. Zie; „Slachthuis (Openbaar)" Afrastering. Verzoek om een afrastering te doen aanbrengen langs den Generaal van Hamsingel en langs de Michiel de Ruijterstraat Afvallen (Bewaren en ter beschik kingstellen van). Zie-, „Reiniging (Gemeente-)." Afwatering. Zie: „Openbare Werken". Algemeene Politieverordening. Zie: „Politieverordening (Algemeene)" e Ambachtsschool. Zie: „Nijverheidsonderwijs"„School geld" en „Lokalen Ingebruikgeving van)." Pagina der Notulen 166 Nummer der Bijlagen

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 1