XXI 17 i Uitbreiding van het brandweermaterieel ten behoeve van den Luchtbescher mingsdienst 232 Overdekken van open schuilkelders 300 Lyceum (O. L. Vrouwe-). Zie: Lokalen (Ingcbruikgeving van)". Maatschappelijk Hulpbetoon (Dienst voor). Mededeelingen over het feit, dat een ondergeschikt ambtenaar van den Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon gedurende de evacuatie van Breda gemeente-gelden bij zich had 216, 319 Begrooting voor 1941 370 Mannenhuis (Oude-). Begrooting voor 1940 44 Begrooting voor 1941 363 Rekening over 1939 184, 310 Benoeming van een lid van het College van Regenten 219 Mark. Zie: Waterwegen" en Eigendommen (Gemeente-)" onder „Aankoop". Marktwezen. Wijziging van de veemarktdagen 61'39, 20 Verlichting van het marktterrein op den Nieuwe Haagdijk 93/94 Verplaatsing van de Zaterdagmiddag- markt van den Nieuwe Haagdijk naar de Nieuwe Ginnekenstraat 323 Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 118 143 107 26'39

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 21