xxviii Mededeeling omtrent de kosten van demping van de zweminrichting „Boeimeer" en de vergrooting van de zweminrichting „Het Ei" Aanleg van een verbindingspad tus- schen het Westeinde en de Ooster straat hoek Oranjeboomstraat Verzoek van het raadslid J. A. M e ij s om het voetpad vóór de nieuwe Seeligkazerne aan de Felle- noordstraat te doen bestraten Uitvoering van het doorbraakplan in de binnenstad Aanleg van den verbindingsweg Beek- Breda met viaduct Aanschaffing van een vracht-auto voor den dienst van Openbare Werken Klacht over loonverschil bij door den dienst van Openbare Werken tijdelijk aangenomen vaklieden Verbreeden van den rijweg op een gedeelte van den Boeimeersingel Verzoek van het raadslid Th. Spoel de r om tusschen de nieuwe Gas- brug en de nieuwe Trambrug een verbinding tot stand te brengen, welke een bouwkundig geheel vormt Rioleringswerken ten behoeve van de Baronielaan Bestratings- en rioleeringswerken in de Irenestraat en een gedeelte van de Graaf Hendrik III-laan Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 73 91 169 193 193 235 36 30 97 98 129 203, 262 303 155 323 342 342 174 184

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 28