XXIX 107 Beschikbaarstelling van een crediet in verband met het aanwenden van houtgastractie voor een vrachtauto van den dienst van Openbare Werken Klacht van het raadslid H. W. E. van Gastel over de bestrating van het trottoir der Tolbrug Overlast. Zie: „Hinder". Parken. Zie: „Beplantingen (Gemeentelijke)" Penning. Zie: „Eere-penning" en „Gedenkpen ningen" Plantsoenen. Zie: „Beplantingen Gemeentelijke Politie (Gemeentes)* Verplaatsing van den politiepost van den Boeimeersingel naar den Mark singel Vragen van het raadslid B. Cohen over het gebruik van dienstrijwielen door de Politie Verzoek van den Algem. Nederl. Politiebond om verhooging van de salarissen van het personeel Aanschaffing van een motorrijwiel voor de politie Vraag omtrent uitbreiding van de garage voor de politie-motorrij wielen Pagina der Nummer der Notulen Bijlagen 342 356 25 179 6 443*39, 45 74 95 24 29

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 29