II Ambtenaren. Zie: „Ambtenarenreglement"„Salaris regeling," Gedenkpenningenen „Gratificatiën" Ambtenarenreglement. Wijziging van het Ambtenarenreglement Ambtsketen. Zie: „Burgemeester". Annexatie. ZieGrenswijziging' Arbeiderswoningen. Zie: „Woningbedrijf Gemeentelijk en Woningverbetering" Arbeidsbemiddeling. Zie ook: „Herscholing van werklooze arbeiders" Uitbreiding van den dienst der Arbeids bemiddeling met een afdeeling „Mannelijke jeugdbemiddeling" en inrichting van het pand Schoolstraat no. 18 voor het onderbrengen dier afdeeling Benoeming van leden in de Commissie van toezicht op den dienst der Werkloosheidsverzekering en Ar beidsbemiddeling Arbeidsvoorwaarden gemeenteper- soneel. Zie: „Ambtenarenreglement", „Werk liedenreglement" en „Salarisregeling" Pagina der Notulen Nummer der Bijlagen 36, 157 4, 67 157 335 52 187

Raadsnotulen en jaarverslagen

Breda - Indexen op de notulen van de gemeenteraad | 1940 | | pagina 2